Installation ByStar Fiber 10kW

Vi börjar förbereda för nytt golv 2017-05-02

Här kommer maskinen att placeras

Redo för betongsågen!

Bort med det gamla 2017-05-04

Nu ska den gamla plattan ut

Armering!

Betong 2017-05-05

Leverans 2017-07-31

Förberett för maskinen

Jinert gör ett bra jobb!

 

2017-08-01

Vi fick flytta filteranläggningen till den gamla maskinen.